Cross Training

  • Cross Training E360 Series

    Cross Training E360 Series

    E360 сериясы тиешелүү кайчылаш тренинг программасын канааттандыруу үчүн ар кандай топтук окутуу муктаждыктары үчүн беш вариантты камсыз кылат.Дубалга каршы, бурчта, эркин туруп, же бүтүндөй бир студияны камтыган.5 варианты бар E360 сериясы ар кандай командалык машыгууда маанилүү көмөкчү ролду ойноп, дээрлик бардык жерде командалык машыгуу үчүн жекелештирилген платформаны камсыздай алат.